čaruje

Menu
A+ A A-

Pravidla soutěže

KRÁTKÝ PŘEHLED PRAVIDEL

Ceny Českého Honzy jsou udělovány ve třech kategoriích na základě hodnocení nezávislé poroty. Soutěžící mohou zasílat své projekty od 1. října 2015 do 30. dubna 2016.  

Poté, co soutěžící nahraje svůj projekt na webové stránky, nezávislý porotce posoudí, zda práce splňuje zadaná kritéria. Pokud práce splní všechna kritéria, bude připuštěna do druhého kola. Tam každou práci nezávisle na sobě posoudí vybraná porota bodovým hodnocením dle kritérií. Hodnocení probíhá anonymně a porotci nemohou vidět jméno či jakékoliv další informace o soutěžícím s vyjímkou jeho věku a země, kde žije. Věk soutěžícího je při hodnocení brán v úvahu. 

V každé kategorii budou oceněny tři nejlepší práce.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Každý soutěžící: 

 1. musí připravit projekt dle zadaných kritérií (viz níže).
 2. musí pracovat na projektu sám. Pomoc v podobě rady či diskuse pro lepší porozumění tématu je přípustná. Plagiace je závažným porušením pravidel soutěže a vede k okamžité diskvalifikaci. Pro správnost jazyka mohou soutěžící konzultovat gramatickou správnost s rodiči či učitelem. Výsledkem by měla být práce bez gramatických chyb.
 3. se v jednom ročníku může zúčastnit pouze jednou – tedy pouze v jedné kategorii. V případě, že zjistí, že jeho práce byla vyřazena v prvním kole pro zásadní nedostatky (např. nedodržení délky psaného textu apod.), není možné se stejného ročníků zúčastnit znovu.

Soutěžící jsou srozuměni s tím, že budou kontaktováni pouze v případě, že jejich práce obsadila první, druhé či třetí místo. 

 

KRITÉRIA PRO KATEGORII POVÍDKOVÉ SOUTĚŽE

Základní kritéria:

 1. Povídka musí být maximálně 4 NS dlouhá. 
 2. Povídka musí být psána na zadané téma. 
 3. Text může být napsán na počítači (pro mladší soutěžící to znamená, že rodiče práci přepíší do počítače), případně předán ve formě mluveného slova, kdy autor při odevzdávání nahraje hlasový soubor.

Podrobnější hodnotící kritéria:

1. Povídka je k tématu.
2. Použití jazyka, volba slov, bohatost jazyka.
3. Vzhled, provedení, písmo, obrázky.
4. Obsah, zajímavost pro čtenáře, děj.
5. Správnost jazyka, pravopis, syntax.

  

KRITÉRIA PRO KATEGORII VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Základní kritéria:

 1. Výtvarná práce musí být na zadané téma.
 2. Práce musí obsahovat tři fotografie projektu, na kterých je projekt jasně a zřetelně vidět.
 3. Práce musí obsahovat vysvětlující/popisující text, minimálně 50 a maximálně 300 slov dlouhý. 

 

Podrobnější hodnotící kritéria: věk soutěžícího je brán v úvahu.

Náročnost

V této kategorii je hodnocena náročnost projektu (náročnost zpracování, čas, vynaložené úsilí).  

Propojení nápadu se zadáním

Tato kategorie hodnotí, zda projekt opravdu vystihuje zadané téma. 

Kreativita

Kreativita projektu zahrnuje ocenění tvořivosti, použití/kombinaci materiálů a zvoleného stylu. 

Originalita

Tato kategorie oceňuje netradičnost/zajímavost projektu.

Popis

Výtvarný projekt MUSÍ obsahovat popis/vysvětlení projektu, kde soutěžící vlastními slovy uvede název projektu, popíše, co projekt ztvárňuje, jak vystihuje zadané téma a proč byl zvolen právě ten či onen způsob ztvárnění.

 

KRITÉRIA PRO KATEGORII OSOBNOSTI ČESKÉHO HONZY

Aspekty hodnocení této kategorie jsou různorodé a závisí na charakteru činu.

Nominující osoba nemůže nominovat sama sebe. Soutěžícím v soutěži je nominovaná osoba; ne ten, kdo osobu nominoval. 

Nominovat lze pouze osobu, kterou nominující zná osobně a nominovaný soutěžící nesmí být starší 18 let.

Zástupce, který bude soutěžícího nominovat, zašle stručné informace o nominovaném. Informace musí obsahovat jméno, věk a adresu soutěžícího. Dále pak stručný popis toho, proč je soutěžící nominován. Nezapomeňte zmínit důležité detaily, statistiky či přiložit obrázky, zmínky v časopisech a další informace, které porotě pomohou utvořit si správnou představu o soutěžícím a jeho přínosu. 

   

Základní kritéria: 

 • Nápad
 • Věk úměrně k činu/projektu
 • Náročnost činu/projektu
 • Motivace činu/projektu
 • Dosah činu/projektu (na jednotlivce, skupinu lidí, vůči českému státu apod.)

 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Těšíme se na vaše dotazy.